Lässcheman 17/18

Observera att de scheman som är åtkomliga från denna sida inte uppdateras sedan respektive kurs startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.


Adresser till salar på KTH, och ett par på AlbaNova.

Höstterminen 2017

Datalogi

Kurser på grundnivå (GN)

 • Datalogi I, GN, 15 hp
 • Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp
 • Programmeringsparadigm, GN, 7,5 hp
 • Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp Obs! Schemat vecka 48-50 uppdaterat 20171121. Kursen fortsätter VT18.
 • Språkteknologi för lingvister, GN, 7,5 hp

  Kurser på avancerad nivå (AN)

 • Människa-datorinteraktion I, AN, 7,5 hp
 • Språkteknologi, AN, 6 hp
 • Artificiell intelligens, 6 hp
 • Avancerade algoritmer, 6 hp
 • Avancerad grafik och interaktion, 9 hp
 • Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp (även 6 hp inom Masterprogrammet i datalogi)
 • Datasäkerhet, 6 hp
 • Datorfotografi, 6 hp
 • Datorspelsdesign, 6 hp
 • Internets protokoll och principer, 6 hp
 • Komplexitetsteori, 7,5 hp
 • Kooperativ IT-design, AN, 9 hp
 • Kompilatorkonstruktion, 9 hp
 • Maskininlärning, 7,5 hp (6 hp för SU-studenter)
 • Modellering av cellbiologiska processer, AN, 7,5 hp Några av de schemalagda tillfällena mot slutet ingår INTE i 7,5 hp-kursen! Detaljer meddelas av kursledaren.
 • Neuronnäts- och biomodellering, 9 hp
 • Problemlösning och programmering under press, 9 hp Platsbegränsad - du måste ha fått OK av studievägledaren under våren för att kunna få en plats.
 • Programkonstruktion i C++ för fysiker, AN, 7,5 hp
 • Programmering och datalogi för fysiker, AN, 7,5 hp
 • Seminariekurs i teoretisk datalogi, 6 hp Ges ej lå 17/18
 • Statistiska metoder i datalogin, 6 hp
 • Tillämpad bioinformatik, AN, 7,5 hp
 • Utvärderingsmetoder inom MDI, 6 hp
 • Visualisering, 7,5 hp

  Beräkningsteknik

  Kurser på grundnivå (GN)

 • Numeriska metoder, GN, 7,5 hp Kursen fortsätter under första halvan av VT18.
 • Tillämpade numeriska metoder, GN, 7,5 hp

  Kurser på avancerad nivå (AN)

 • Finita elementmetoden, AN, 7,5 hp
 • Avancerade numeriska metoder, AN, 7,5 hp
 • Numeriska metoder för fysiker II, AN, 7,5 hp

  Vårterminen 2018

  Datalogi

  Kurser på grundnivå (GN)

 • Programmeringsteknik för matematiker, GN, 7,5 hp (Ges helt och hållet i Kräftriket)
 • Datalogi för matematiker, GN, 7,5 hp (Ges helt och hållet i Kräftriket)
 • Datalogi II, GN, 15 hp,
 • Objektorienterad programmering, GN, 7,5 hp
 • Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 9 hp, forts. från HT.
 • Databasteknik, GN, 6 hp
 • Algoritmer och komplexitet, GN, 7,5 hp
 • Programsystemkonstruktion med C++, GN, 7,5 hp

  Kurser på avancerad nivå (AN)

 • Artificiella neuronnät och andra lärande system, 6 hp (Del av DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer - endast 6 hp ska läsas)
 • Automater och språk, 6 hp
 • Datorarkitektur och maskinnära programmering, AN, 7,5 hp
 • Interkulturell kommunikation, AN, 7,5 hp
  and in English:
 • Intercultural Communication, SC, 7.5 cr
 • Internetprogrammering, 6 hp
 • Kryptografins grunder, 7,5 hp
  (även 6 hp inom Masterprogrammet i datalogi)
 • Maskininlärning, 7,5 hp (6 hp för SU-studenter)
 • Neurovetenskap, AN, 7,5 hp
  and in English:
 • Neuroscience, SC, 7.5 cr
 • Parallella och distribuerade beräkningar, 6 hp Ges ej lå 17/18
 • Programsemantik och programanalys, 6 hp Ges ej lå 17/18
 • Programsystemkonstruktion med .NET Framework, 7,5 hp Ges ej lå 17/18
 • Programvarusäkerhet, 7,5 hp
 • Programvarutillförlitlighet, 7,5 hp
 • Sökmotorer och informationssökningssystem, 9 hp

  Beräkningsteknik

  Kurs på grundnivå (GN)

 • Numeriska metoder, GN, 7,5 hp Fortsättning från H17.

  Kurser på avancerad nivå (AN)

 • Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, AN, 7,5 hp
  and in English:
 • Parallel Computations for Large-Scale Problems, SC, 7.5 cr
 • Numerisk behandling av differentialekvationer, AN, 7,5 hp Alla föreläsningar i rum 3418, Lindstedtsvägen 25.
  and in English:
 • Numerical Solutions of Differential Equations, SC, 7.5 cr All lectures in room 3418, Lindstedtsvägen 25.
 • Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, AN, 7,5 hp
  and in English:
 • Computational Methods for Stochastic Differential Equations, SC, 7.5 cr
  
  

 • Länk till KTHs schemainformation (även Nadas/CSCs KTH-kurser) hittar du här.


  Senast ändrad 2017-12-07 <svl-su'at'nada.kth.se>