DD2490, IP-routning inom enkla datornät, 6 hp, vt 10

Schemat finns
här.


Adresser
D1, D31, D41Lindstedtsvägen 17
Övriga D-salarLindstedtsvägen 5
E3, E52, E53Osquars Backe 14
Övriga E-salarLindstedtsvägen 3, plan 3
Röd, Orange, Gul, Grön, BrunLindstedtsvägen 3, plan 4
Spelhallen, SporthallenLindstedtsvägen 5, plan 5

^ Upp till sidan "Lässcheman 09/10".


Senast ändrad 10-01-06 <svl-su@nada.kth.se>