Objektorienterad programmering II, 5 poäng
(NA8730)

(Object-oriented Programming II, 5 credits)


Förkunskapskrav

Kursen ingår i basblocket på matematisk-datalogiska linjen. För tillträde till kursen krävs att samtliga obligatoriska moment inom kursen Objektorienterad programmering I, 5 poäng (NA8720) , eller motsvarande, ska vara genomgångna.

Mål

Kursen syftar till att:
 • förmedla kännedom om begreppen och principerna för objektorienterad analys, modellering, design och programmering.
 • förmedla en ingående kännedom om begreppen och principerna för abstrakta datatyper.
 • ge kännedom om och färdighet i utveckling, implementation och testning av objektorienterade program.
 • förmedla grundläggande kännedom om principerna för algoritmkonstruktion samt algoritmanalys.
  
  

  Innehåll

  Objektorienterad analys, modellering, design och programmering. Konstruktion av återanvändbara moduler. Konstruktion av större objektorienterade programsystem. Algoritmkonstruktion och analys av algoritmer, främst med avseende på tids- och rumskomplexitet. Algoritmer för sökning, sortering och lagring.
  
  

  Litteratur

  Se aktuell litteraturlista.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Här!

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 98-06-30 <svl-su@nada.kth.se>