Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning årskurs 3, 25 poäng
(NA8650)

(Study Programme in Mathematics­Computer Science,
Computer Science Branch, third year, 25 credits)


Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på moment motsvarande minst 60 poäng på matematisk-datalogiska linjens två första år.

Mål

Kursen syftar till att ge
 • fördjupade kunskaper om programmering,
 • grundläggande kunskaper om datorgrafik i form av begrepp och algoritmer, och om grafiska gränssnitt i form av begrepp och programmeringsstil,
 • en grundlig förståelse för uppbyggnad och hantering av databassystem,
 • färdigheter i att klassificera problem efter deras beräkningskomplexitet,
 • en grundlig förståelse för mjukvaruutvecklingens livscykel samt tillhörande kvalitetssäkringsfrågor,
 • färdigheter i att i grupp praktiskt arbeta under arbetslivsliknande förhållanden,
 • förtrogenhet med skrivprocessen, såsom planering och bearbetning, träning i planering och genomförande av muntlig framställning, samt förmåga att skriva rapporter avpassade för en tänkt läsekrets.
 • förtrogenhet med typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument med hjälp av datorstöd, samt kännedom om tumregler för illustrationer.
  
  

  Innehåll

 • Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng
  2D datorgrafik: historia, hårdvara, standarder, grundläggande algoritmer, transformationer, antialiasing. Färger: färgmodeller, färgval. Grafiska gränssnitt: grundprinciper, programmeringsstil.

 • Databasteknik, 5 poäng
  Modellering och informationsstrukturering enligt "Entity-Relationship"- modellen. Normalisering. Relationsalgebra, tupelkalkyl, domänkalkyl. Frågespråk, särskilt SQL. Lagrings- och åtkomstmetoder.

 • Algoritmer och komplexitet, 5 poäng
  Exempel på beräkningsproblem och tekniker för att konstruera effektiva algoritmer. Komplexitetsklasserna P och NP. NP-fullständighet och oavgörbarhet.

 • Mjukvarukonstruktion, 4 poäng
  Vattenfallsmodellen för livscykeln vid mjukvaruutveckling. Dokumentation av livscykeln enligt industristandard. Kvalitetssäkringsaspekter såsom formella metoder.

 • Projektarbete, 4 poäng
  I större grupp utföra praktisk konstruktion av mjukvara. Projektadministration.

 • Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng
  Textplanering och -bearbetning. Fackspråk, språknormer. Muntlig framställning; planering och genomförande. Rapportskrivning.
  Typografins grundläggande terminologi och tumregler. Tumregler för illustrationer. Exempel på datorstöd för framställning av matematiska formler i dokument.

  
  

  Litteratur

  Se aktuell litteraturlista.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Datorgrafik och användargränssnitt
  Databasteknik
  Algoritmer och komplexitet
  Mjukvarukonstruktion
  Projektarbete
  Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 99-06-23 <svl-su@nada.kth.se>