Matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning årskurs 3, 25 poäng
(NA8650)

(Study Programme in Mathematics­Computer Science,
Computer Science Branch, third year, 25 credits)


Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på moment motsvarande minst 60 poäng på matematisk-datalogiska linjens två första år.

Mål

Kursen syftar till att
 • ge fördjupade kunskaper om programmering,
 • ge insikt om datorns interna uppbyggnad,
 • ge färdigheter i att klassificera problem efter deras beräkningskomplexitet,
 • ge förtrogenhet med grafisk databehandling,
 • ge en grundlig förståelse för uppbyggnad och hantering av databassystem.
  
  

  Innehåll

 • Datorsystemstrukturer, 6 poäng
  Moderna datorsystems interna uppbyggnad och struktur med exempel från mikro-, mini- och stordator. Operativsystemet Unix och programspråket C.

 • Databasteknik, 4 poäng
  Modellering och informationsstrukturering enligt ²Entity-Relation-ship²-modellen. Normalisering. Relationsalgebra, tupelkalkyl, domänkalkyl. Frågespråk, särskilt SQL. Lagrings- och åtkomstmetoder.

 • Komplexitet, 4 poäng
  Exempel på beräkningsproblem och tekniker för att konstruera effektiva algoritmer. Komplexitetsklasserna P och NP. NP-fullständighet och oavgörbarhet.

 • Interaktion med grafiska gränssnitt, 4 poäng
  Grafisk databehandling: Tillämpningar, utrustning, programvara, standarder. Grundläggande algoritmer för 2D-, 3D-, raster- och vektorgrafik. Människa-datorinteraktion, främst användarcentrerad gränssnittsutveckling inklusive dialogutformning, bruksmodeller, programvaruverktyg för konstruktion av interaktiva system.

 • Projektarbete, 4 poäng
  Dokumentationskunskap. I större grupp utveckla interaktiv tillämpning för och på grafisk arbetsstation.

 • Programdeklarationer och deklarativ programmering, 3 poäng
  Typer: syntax och semantik, variabler, typsystem, sidoeffekter. Variabler: uppdatering och livstid, statisk och dynamisk bindning, omgivningar. Abstraktion: data- och programabstraktion, abstrakta datatyper, matematisk specifikation av abstrakta datatyper, parametrar, parameteröverföring, inkapsling. Typsystem: monomorfism, polymorfism, statisk och dynamisk typning. Programmeriparadigm, speciellt deklarativ programmering. Något om restriktionsteknik.
  
  

  Litteratur

  Elmasri, R & Navathe, S B:
  Fundamentals of Database Systems (Redwood City, Cal: Benjamin/Cummings Publ Comp, 1994).
  Foley, J, van Dam, A, Feiner, S, Hughes, J & Phillips, R:
  Introduction to Computer Graphics (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1994).
  Kernighan, B W & Ritchie, D M:
  The C Programming Language (Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall, 1988, 2:a uppl., pb).
  Manber, U:
  Introduction to Algorithms ­ A Creative Approach (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1989).
  [Myers, C, Clack, C & Poon, E:
  Programming with Standard ML (Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall, 1993).]
  Preece, J:
  A Guide to Usability, Human Factors in Computing (Reading, Mass: Addison-Wesley, 1993, pb).
  Tanenbaum, A S:
  Structured Computer Organisation (Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall, 1990, 3:e uppl., pb).
  Watt, D A:
  Programming Language Concepts and Paradigms (Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall, 1990, pb).
  
  

  Kursledare läsåret 96/97

  Delen Datorsystemstrukturer:
  Jonas Mölsä, tel. 790 66 46, datorpost jbm@nada.kth.se

  Delen Databasteknik:
  Kjell Lindqvist, tel. 790 62 76, datorpost kjellq@nada.kth.se

  Delen Komplexitet:
  Mikael Goldmann, tel. 790 68 13, datorpost migo@nada.kth.se

  Delarna Interaktion med grafiska gränssnitt och Projektarbete:
  Serafim Dahl , tel. 790 62 76, datorpost serafim@nada.kth.se

  Delen Programdeklarationer och deklarativ programmering:
  Karl Meinke , tel. 790 63 40, datorpost karlm@nada.kth.se

  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Datorsystemstrukturer
  Databasteknik
  Komplexitet
  Interaktion med grafiska gränssnitt
  Projektarbete
  Programdeklarationer och deklarativ programmering

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 96-12-17 <svl-su@nada.kth.se>