Numeriska metoder för fysiker, 5 poäng
(NA8630)

(Numerical Methods for Physicists, 5 credits)


Förkunskapskrav

Kursen ingår i basblocket på fysiklinjen. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande samtliga obligatoriska moment inom kurserna Matematik F1, 20 poäng (MA8800) och Fysik F1, 20 poäng (FY8100).

Mål

Kursen syftar till att förmedla förmåga att med matematiska modeller och numeriska metoder beskriva fysikaliska företeelser, samt att bedöma modellernas tillämpbarhet och begränsningar.

Innehåll

Grundläggande idéer och begrepp i numerisk analys. Serieutveckling, noggrannhets- och tillförlitlighetsbedömning. Ekvationer och ekvationssystem, interpolation och extrapolation. Minsta kvadratmetoden, derivering och integration, ordinära differentialekvationer. Datorlaborationer där numeriska metoder tillämpas på fysikaliska problem.

Litteratur

Se aktuell litteraturlista.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 98-06-30 <svl-su@nada.kth.se>