Matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap, 80 poäng
(NA8510)

(Study Programme in Mathematics­Natural Sciences,
Computer Science Branch, 80 credits)


Förkunskapskrav

Godkänt resultat på moment om minst 60 poäng på matematisk-naturvetenskapliga linjens två första år, inriktningen mot matematik/datavetenskap.

Mål

Kursen syftar till att
 • ge ytterligare förtrogenhet med datalogiska metoder,
 • ge utökade kunskaper inom datalogin och dess tillämpningar,
 • ge förmåga att självständigt använda datalogiska metoder vid problemlösning,
 • förbereda för yrkesverksamhet som datalog,
 • ge en grund för forskarutbildning i datalogi eller närliggande ämnesområde.
  
  

  Innehåll

  Kursen består av obligatoriska moment om 40 poäng under tredje årskursen, samt under fjärde årskuren:
 • Examensarbete, 20 poäng
 • Valfria moment, 20 poäng
  De valfria momenten kan antingen hämtas från lämplig nivå i matematik, matematisk statistik, numerisk analys och datalogi, eller från något tillämpningsämne, valt i samråd med huvudämnesansvarig.

  Förteckning över moment i datalogi och numerisk analys aktuella läsåret 95/96.

  
  

  Litteratur

  Enligt förteckningen över moment aktuella läsåret 95/96.
  
  

  Kursledare läsåret 95/96

  Delen Examensarbete:
  Johan Håstad (examinator), tel. 790 62 89, datorpost johanh@nada.kth.se

  Valfria moment:
  Enligt förteckningen över moment aktuella läsåret 95/96.

  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Enligt hänvisningar från förteckningen över moment aktuella läsåret 95/96.
  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 96-02-28 <svl-su@nada.kth.se>