Numerisk och tillämpad matematik, påbyggnadskurs, 8 poäng
(NA3260)

(Numerical and Applied Mathematics, advanced course, 8 credits)


Förkunskapskrav

Kursen är en fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Numerisk och tillämpad matematik, fortsättningskurs, 7 poäng (NA2180).

Mål

Att ge de studerande ytterligare kunskaper om och färdigheter i att använda metoder för analys och simulering av modeller i den tillämpade matematiken.

Innehåll

Fourierserier och ortogonalserieutvecklingar. Diskreta fourierserier och faltningar. Fouriertransformer. Analogier mellan matrisekvationer och integralekvationer. Numeriska metoder för jämviktsekvationer och egenvärdesproblem. Styva differentialekvationer och differential-algebraiska system. Tillämpningar på partiella differentialekvationer. Den snabba fouriertransformen (FFT). Finita elementmetoden (FEM). Reguljär och singulär perturbationsanalys.

Litteratur

Enligt KTHs studiehandbok finns här.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 98-07-01 <svl-su@nada.kth.se>