Matematiska modeller, analys och simulering, del 1, 5 poäng
(NA3220)

(Mathematical Models, Analysis and Simulation, 5 credits)


Förkunskapskrav

Kursen ingår i matematisk-datalogiska linjens inriktning mot tillämpad matematik, men kan också läsas som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper i numerisk analys motsvarande kursen Numerisk och tillämpad matematik, grundkurs, 10 poäng (NA1020) och 50 poäng i matematiska ämnen (matematik, numeriska metoder och matematisk statistik) samt datorerfarenhet.

Mål

Att ge de studerande kunskaper om och färdigheter i att använda metoder för analys och simulering av modeller i den tillämpade matematiken.

Innehåll

Lösning av linjära ekvationssystem. Symmetriska positivt definita matriser. Minimeringsproblem. Egenvärden och dynamiska system. Analogier mellan matrisekvationer och ordinära och partiella differentialekvationer för jämviktstillstånd. Minimering med bivillkor. Elektriska nätverk och mekaniska strukturer. Initialvärdesproblem. Numeriska metoder. Kvalitativ teori för ordinära differentialekvationssystem. Stabilitet och bifurkation.

Litteratur

Enligt KTHs studiehandbok finns här.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 99-07-09 <svl-su@nada.kth.se>