Numerisk analys, påbyggnadskurs, 10 poäng
(NA3200)

(Numerical Analysis, advanced course, 10 credits)


Förkunskapskrav

Förutom allmän behörighet krävs kunskaper motsvarande Numerisk analys, fortsättningskurs, 10 poäng (NA2060) och kunskaper i matematik motsvarande kursen Analysens grunder, påbyggnadskurs, 5 poäng (MA3130).

Mål

Kursen syftar till att ge en teoretisk grund för, och färdighet i, att självständigt och kritiskt utveckla, analysera och tillämpa numeriska metoder på komplicerade tekniskt-vetenskapliga problem.

Innehåll

Kursens innehåll fastställs i samråd med examinator i numerisk analys;
Bengt Lindberg, tel. 790 71 44, datorpost bengtl@nada.kth.se

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 97-07-16 <svl-su@nada.kth.se>