Datalogi fortsättningskurs I, 10 poäng
(NA2160)

(Computer Science, intermediate course I, 10 credits)


Förkunskapskrav

Kursen är en fristående kurs. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Datalogi grundkurs II, 10 poäng (NA2030), samt matematik: Logik påbyggnadskurs, 5 poäng (MA2330). (Logik får läsas parallellt.)


Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om datorgrafik i form av begrepp och algoritmer, och om grafiska gränssnitt i form av begrepp och programmeringsstil. Kursen ska även förmedla kännedom om begrepp och metoder inom området databashantering, ge kunskaper i relationsmatematik, ge kunskaper och erfarenhet av implementationsteknik inom databashanteringsområdet, samt erfarenhet av tillämpningar av datastrukturer och databasteknik.


Innehåll

 • Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng
  2D datorgrafik: historia, hårdvara, standarder, grundläggande algoritmer, transformationer, antialiasing. Färger: färgmodeller, färgval. Grafiska gränssnitt: grundprinciper, programmeringsstil.

 • Databasteknik, 5 poäng
  Modellering och informationsstrukturering enligt "Entity-Relationship"- modellen. Normalisering. Relationsalgebra, tupelkalkyl, domänkalkyl. Frågespråk, särskilt SQL. Lagrings- och åtkomstmetoder.

  
  

  Litteratur

  Se aktuell litteraturlista.
  
  

  Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

  Datorgrafik och användargränssnitt
  Databasteknik

  
  
  ^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


  Senast ändrad 99-06-23 <svl-su@nada.kth.se>