Finita elementmetoder, fortsättningskurs, 5 poäng
(NA2080)

(Finite Element Methods, intermediate course, 5 credits)


Förkunskapskrav

Förutom allmän behörighet krävs kunskaper motsvarande Numerisk analys, fortsättningskurs, 10 poäng (NA2060).

Mål

Att ge kunskaper i både teori och användning av finita elementmetoder, såväl som alternativa metoder i numerisk behandling av partiella diffekvationer.

Innehåll

Numerisk behandling av partiella differentialekvationer och problem med finita elementmetoder och alternativa metoder såsom med finita differensmetoder, Ritz' och Galerkins metoder. Fördjupningsuppgift.

Litteratur

Enligt KTHs studiehandbok finns här.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 98-07-01 <svl-su@nada.kth.se>