Datorstöd för textbehandling, 10 poäng
(NA1060)

(Computer Support for Text Processing, basic course, 10 credits)


Förkunskapskrav

Förutom allmän behörighet krävs datorvana, helst av datorstödd dokumentframställning. Erfarenhet av programmering är en fördel. Kursen vänder sig till den som arbetar med textbehandling i egenskap av t.ex. författare, redaktör, handläggare, inköpare, försäljare.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande begrepp kring och tekniker för framställning av dokument i interaktion mellan människa och dator. Den studerande ska tillskansa sig teoretisk förståelse för dessa begrepp och tekniker, såväl som praktisk förmåga att hantera dem.

Innehåll

Tekniker kring texthantering. Typografiska begrepp och tumregler. Klassificering, generering och lagring av teckensnitt. Automatisk teckenigenkänning. Olika typer av textbehandlingsprogram för texteditering, ordbehandling och ombrytning. Olika formateringsparadigm. Dokumentframställningsprocessen med moment och hjälpmedel, inklusive digitala bilder och operationer på dessa. Läslighet, synsinnet, läsprocessen. Människans språk och kommunikation. Dialogprocessen människa­dator. Skrivprocessen, samt forskning om denna i relation till text framställd med dator. Idébehandling. Strategier för ordbehandling och texthantering. Forskningsmetodik för skrivande, loggning, tänka-högtmetodik. Datorstöd för språklig granskning av text. Hypertext. Dokument vid datorstödd kommunikation.

Litteratur

Se aktuell litteraturlista.

Kursinformation (om sådan finns tillgänglig)

Här!

^ Upp till kursplaner; innehållsförteckning.


Senast ändrad 98-06-30 <svl-su@nada.kth.se>