Komma igång med exjobb


Datalogi

Studenter som ska påbörja exjobb i datalogi på 30 hp och inte vet vem vid Nada som kan ställa upp som handledare respektive examinator får hjälp med detta av exjobbsadministratör
Ann Bengtson
tel 790 62 09
e-post ann@nada.kth.se.
besöksadress: Lindstedtsvägen 5, plan 5, rum 4538.
Ann besvarar också frågor om vad som kan utgöra exjobb i datalogi om 30 hp.

Frågor om exjobb på 15 hp besvaras av studievägledaren.

När det är klart vem som ska vara handledare respektive examinator ska en exjobbsblankett fyllas i. Detta görs hos studievägledare

Caroline Nordquist
tel. 790 91 07
e-post caroline@nada.kth.se
mottagningstider: mån 10.00-12.00, fre 14.00-16.00, eller annan tid som avtalats i förväg.

Caroline kontrollerar också att förkunskapskraven för att få påbörja examensarbetet är uppfyllda.


Senast ändrad 2011-01-28 <svl-su@nada.kth.se>