Nadaseminarium


Nadas (skolan CSCs) seminarier utannonseras i kalendariet. Aktuellt kalendarium hittar du här.

Exjobbet ska ge dig en viss insyn i vad forskning är och hur forskning på Nada bedrivs. Det är skälet till att vi kräver att exjobbaren deltar i ett Nada-seminarium. Sådana seminarier anordnas av forskaravdelningarna då och då och innebär att en gäst eller någon inom forskargruppen presenterar något på ett vanligen ganska informellt sätt. Du bör försöka att gå på ett seminarium som behandlar något som har anknytning till ditt exjobb (annars kan du få svårt att förstå det).

När seminariet är slut ber du den person som presenterat talaren att skriva på din exjobbsblankett, som du alltså måste ha med dig. Som Nada-seminarium räknas även disputationer, licentiatseminarier och docentföreläsningar.

Du är naturligtvis välkommen att gå på flera Nada-seminarier.


Senast ändrad 2014-02-05 <svl-su@nada.kth.se>