Formaliagranskning (f.d. Språkgranskning)


När handledaren godkänt din rapport är det dags att lämna den till formaliagranskning. Formaliagranskning ersätter språkgranskning från och med höstterminen 2003. Exjobbaren ansvarar nu själv för språkgranskningen av exjobbsrapporten. Detta innebär att exjobbaren själv tar ett större ansvar men däremot ingen sänkning av kraven på rapporten.

Om du inte redan tidigare gjort en försättssida till din rapport gör du det innan du lämnar den till formaliagranskning. Sidan ska innehålla följande uppgifter: Du ska förse rapporten med en preliminär försättssida innehållande följande uppgifter:

Du lämnar in din rapport på pdf-format, som du skickar som bilaga i ett e-brev till studievägledaren.
Döp rapporten enligt mallen nilsson_nils.pdf

För att göra pdf-filer behövs köpprogrammet Acrobat från Adobe. Det finns på Nada. På Adobes webbplats kan man få testa programmet. Systemgruppen har skrivit en handledning för att göra pdf-filer från Mac eller PC och en sida om ett fel. Hur man gör pdf-filer från Latex finns beskrivet i Latex-häftet.

Studievägledaren tittar igenom rapporten på papper och skriver kommentarer i den. Hur lång tid granskningen tar beror dels på i vilket skick rapporten är och dels på studievägledarens aktuella arbetsbörda i övrigt. Räkna med minst en vecka. När rapporten är färdiggranskad skickas den hem till dig med vanlig post.

Du inför sedan de ändringar som föreslagits. Självklart ska du också kontrollera om felet förekommer på flera ställen i rapporten och rätta genomgående. Använd sökfunktionen. Om du på någon punkt inte håller med, så ändrar du inte utan skriver istället en kommentar intill studievägledarens. Du lämnar sedan in din rapport igen på samma sätt som förut. Denna gång ska du dock även lämna in det exemplar som studievägledaren kommenterat. Enklast är att du skickar det till
Caroline Nordquist
Nada, KTH
100 44 STOCKHOLM

Ytterligare iterationer kan behövas.


Senast ändrad 04-10-22 <svl-su@nada.kth.se>