Exjobbet klart


Gör den slutliga versionen av rapporten

När du gjort din muntliga presentation och fått synpunkter från din opponent ska du göra en slutlig version av din rapport. Den lämnar du till studievägledaren som en pdf-fil i ett e-brev ett par dagar efter presentationen.

Du ansvarar för att den slutversion av din rapport som du lämnar till exjobbsansvarig för kopiering och webbpublicering är korrekt. Vi har tyvärr inte möjlighet att trycka upp korrigerade versioner/lägga upp senare versioner på webben.

Nada ombesörjer att din rapport får ett nummer i vår exjobbsrapportserie TRITA-CSC-E, och ordnar också med omslag och försättssida.

Om du inte redan tidigare lämnat in en html-version av din sammanfattning till exjobbsadministratören, så gör det. Se anvisningar.

Skaffa de sista namnteckningarna på exjobbsblanketten

Vanligen är den muntliga presentationen det sista momentet på exjobbet. Har du kvar något moment, så se till att du gör det.

Lämna in exjobbsblanketten till studievägledaren

När du fått alla namnteckningar, och kryss av examinator i en av betygsrutorna på exjobbsblanketten, lämnar du in den till studievägledaren. Först då kan ditt exjobb rapporteras till Ladok. Inrapportering tar normalt högst ett par dagar.

Beställ papperskopior av rapporten på expeditionen

Vi lägger upp din rapport på webben, se här. Om du dessutom vill ha kopierade exemplar (kopierade från pappersoriginal i gråskala och med tryckt omslag i tunn papp) kan du beställa sådana på expeditionen och senare hämta ut dem där. De första fyra exemplaren får du till ett rabatterat pris av 100 kronor (för alla fyra). Därefter betalar du 50:-/exemplar för rapporter som är på högst 40 sidor och 100:-/exemplar för rapporter som är längre. Betalning sker i samband med beställningen. Då får du också reda på hur många dagar kopieringen beräknas ta. I enstaka fall kan det förekomma att bilder behöver vara i färg för att illustrera rapportens budskap, t.ex. om rapporten handlar om algoritmer för hantering av färg. I dessa fall (vår bedömning) avtalar du om priset med expeditionen.
Senast ändrad 11-09-19 <svl-su@nada.kth.se>