Förkunskapskrav för självständigt arbete i datalogi


Självständigt arbete i datalogi, 15 hp (för filosofie kandidatexamen):

Självständigt arbete i datalogi, 30 hp (för filosofie masterexamen):


Senast ändrad 2016-07-13 <svl-su@nada.kth.se>