Biomatematiklinjens datalogiinriktning

Inom datalogiinriktningen finns två spår; mot bioinformatik respektive beräkningsbiologi.

Bioinformatik väljer du som främst är intresserad av tillämpningar av diskret matematik och teoretisk datalogi på molekylärbiologiska data.

Beräkningsbiologin betraktar celler och organismer som komplexa dynamiska system och utnyttjar matematisk modellering och numerisk simulering för att studera dessa.


Förkunskapskrav

Biomatematiklinjens basblock, 60 poäng, se http://www.matematik.su.se/matstat/und/linjer/biomatematik/biomatematikprogram.html

Datalogiinriktningen mot bioinformatik

Årskurs 2, vårterminen

 • Objektorienterad programmering 1, 5 poäng (Nada)
 • Stokastiska processer och simulering I, 5 poäng (Matematisk statistik)
 • Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng (Nada)
 • Algebra och kombinatorik, 5 poäng (Matematik)

  Mer information om åk 2, vårterminen.

  Årskurs 3, höstterminen

 • Kurs(-er) efter eget val, 8 poäng
 • Databasteknik, 5 poäng (Nada)
 • Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng (Nada)
 • Kombinatorik, 5 poäng (Matematik)

  Årskurs 3, vårterminen

 • Kurs(-er) efter eget val, 2 poäng
 • Algoritmer och komplexitet, 5 poäng (Nada)
 • Artificiella neuronnät och andra lärande system, 4 poäng (Nada)
 • Algoritmisk bioinformatik, 4 poäng (Nada)
 • Datorintensiva metoder, 5 poäng (Matematisk statistik)

  Mer information om åk 3.

  Årskurs 4

 • Kurs(-er) efter eget val, 20 poäng
 • Examensarbete, 20 poäng (Nada)

  I gruppen "Kurser efter eget val" rekommenderas kurser från datalogiinriktningen mot beräkningsbiologi, främst

 • Matematiska modeller, analys och simulering del 1, 5 poäng (Nada)
  (Tillämpade numeriska metoder fk, 6p, Matematisk analys 3, 5p, och Matematisk analys 4, 5p, är förkunskapskrav.)

  Även maximalt 20 poäng kurser efter eget val kan läsas med linjeförtur inom SU, t.ex. kurser i biologi.

  
  

  Datalogiinriktningen mot beräkningsbiologi

  Årskurs 2, vårterminen

 • Objektorienterad programmering 1, 5 poäng (Nada)
 • Matematisk analys del 3, 5 poäng (Matematik)
 • Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng (Nada)
 • Matematisk analys del 4, 5 poäng (Matematik)

  Mer information om åk 2, vårterminen.

  Årskurs 3, höstterminen

 • Kurs(-er) efter eget val, 1 eller 7 poäng
 • Tillämpade numeriska metoder II, 6 poäng (Nada) Det finns även en kursomgång på vt.
 • Databasteknik, 5 poäng (Nada)
 • Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning, 2 poäng (Nada)
 • Neuronnäts- och biomodellering, 6 poäng (Nada)

  Årskurs 3, vårterminen

 • Kurs(-er) efter eget val, 4 eller 10 poäng
 • Tillämpade numeriska metoder fk, 6 poäng (Nada) Det finns även en kursomgång på ht.
 • Stokastiska processer och simulering I, 5 poäng (Matematisk statistik)
 • Dynamiska system och optimal kontrollteori, 5 poäng (Matematik)

  Mer information om åk 3.

  Årskurs 4

 • Kurs(-er) efter eget val, 20 poäng
 • Examensarbete, 20 poäng (Nada)

  I gruppen "Kurser efter eget val" rekommenderas ca 10 poäng av följande kurser

 • Algebra och kombinatorik, 5 poäng (Matematik)
 • Artificiella neuronnät och andra lärande system, 4 poäng (Nada)
 • Algoritmer och komplexitet, 5 poäng (Nada)
 • Algoritmisk bioinformatik, 4 poäng (Nada)
 • Visualisering, 4 poäng (Nada)
 • Neurovetenskap, 5 poäng (Medicinsk teknik, KTH)
 • Matematiska modeller, analys och simulering del 1, 5 poäng (Nada)
  (Tillämpade numeriska metoder fk, 6p, är förkunskapskrav)

  Även maximalt 20 poäng kurser efter eget val kan läsas med linjeförtur inom SU, t.ex. kurser i biologi.

  
  

  Senast ändrad 05-09-27 <svl-su@nada.kth.se>