Nadas SU-utbildningar före Bologna

Matematisk-datalogiska linjen, Biomatematiklinjen & Fristående kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik = Utbildningar för dig som vill arbeta med... (informationsskrift, främst för nybörjare, läsåret 06/07) (pdf)

Översikt MD-linjen åk 3, datalogiinriktningen 98/99-05/06, 06/07 samt 07/08

Översikt MD-linjens inriktning mot beräkningsteknik åk 3, 99/00-05/06, 06/07 samt 07/08

Beskrivning av inriktningen mot beräkningsteknik (pdf)

BM-injens datalogiinriktning

Måldokument för huvudämnet datalogi vid SU


Senast ändrad 07-07-02 <svl-su@nada.kth.se>