Sammanställning av kursanalyser 99/00

Nada ger två kurser i numerisk analys för enbart SU-studenter. Dessa kurser analyseras tillsammans med Nadas övriga kurser i numerisk analys:
 • Numerisk och tillämpad matematik, 10 poäng
 • Numeriska metoder för fysiker, 5 poäng
  
  
  Följande kurser analyserades i gruppen "Datalogikurser, SU" lå 99/00 (länkarna går till analysen för respektive kurs):
  1. Datalogi gk I, ht (Da1ht), 10 poäng (www-version av kursanalys saknas)
  2. Datalogi gk I, vt (Da1vt), 10 poäng
  3. Objektorienterad programmering 1 (OOP1), 5 poäng (www-version av kursanalys saknas)
  4. Datorgrafik och användargränssnitt, vt för åk 2 (DOA), 5 poäng
  5. Datorgrafik och användargränssnitt, ht för åk 3 (DOA), 5 poäng
  6. Databasteknik (DBT), 4 poäng (www-version av kursanalys saknas)
  7. Algoritmer och komplexitet (ALKO), 5 poäng
  8. Mjukvarukonstruktion (MVK), 4 poäng
  9. Projektarbete (PROJ), 4 poäng (analyseras tillsammans med MVK)
  10. Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning (PSDDF), 2 poäng
  11. Datorarkitektur (Dark), 5 poäng (analys ej genomförd)
  12. Datorstöd för textbehandling (DfT), 10 poäng (analysen är i pdf-format)
  Ej uppdaterat!

  Gruppen hade följande sammansättning
  Kursledare:

 • Serafim Dahl
 • Carina Edlund
 • Mikael Goldmann
 • Johannes Keukelaar
 • Kjell Lindqvist
 • Karl Meinke
 • Caroline Nordquist
 • Staffan Romberger
  Examinator och vetenskapligt ansvarig:
 • Professor Johan Håstad
  Sammankallande:
 • Studievägledare Caroline Nordquist

  Förändringar i kursutbudet sedan lå 98/99 var att två kurser gavs för första gången (4, 11). (4) gavs dessutom både på ht (för åk 3 på MD-linjen och frist. kurs) och på vt (5) (för åk 2 på MD-linjen och frist. kurs).
  Flera nya kursledare deltog i undervisningen på (1, 4, 5, och 11). En av de kurser som ges även lå 00/01 (7) kommer då att hållas av annan lärare.

  Kurserna har något olika examinationsmoment. För att öka förståelsen av statistiken nedan redovisas först de olika
  kursernas examinationsmoment och poäng. Även kursledaren för respektive kurs anges. HIT!

  KursLaborationerMuntlig examinationTentamenUppsatsProjektKursens poängKursledare
  162210Serafim Dahl
  262210Serafim Dahl
  32215Kjell Lindqvist
  4235Karl Meinke
  5426Jiarong Li
  6224Kjell Lindqvist
  7145Mikael Goldmann
  8224Karl Meinke
  944Karl Meinke
  1022Caroline Nordquist
  1124410Staffan Romberger

  Statistiken nedan över genomströmningen på de olika kurserna baseras helt och hållet på uppgifter hämtade från Ladok 000131, för att erhålla så likartade mått som möjligt. I andra kolumnen anges inom parentes det faktiska antalet förstagångsregistrerade studenter, och framför parentesen det antal studenter som presterat något på kursen, oavsett om dessa personer på ett senare stadium avbrutit kursen/linjen. Genomströmningen i procent för olika moment baseras på antalet presterande studenter. För varje kurs redovisas, i förekommande fall, först data för studenter på MD-linjen, därefter data för studenter på fristående kurs, och avslutningsvis siffrorna för kursen som helhet.

  Kurs# prest stud# reg stud# lab(%)# munt(%)# tent(%)# upps(%)# proj(%)# tot(%)
  1 Da1ht
  Linje80(92)64(80%)72(90%)47(59%)45(56%)
  Fr.k.15(19)8(53%)12(80%)9(60%)6(40%)
  Totalt95(111)72(76%)84(88%)56(59%)51(54%)
  2 Da1vt
  Totalt19(26)18(95%)19(100%)17(89%)17(89%)
  3 OOP1
  Linje49(59)21(43%)41(84%)44(90%)18(37%)
  Fr.k.17(25)13(76%)15(88%)17(100%)13(76%)
  Totalt66(84)34(52%)56(85%)61(92%)31(47%)
  4 OOP2
  Linje30(40)11(37%)28(93%)9(30%)
  Fr.k.13(25)11(85%)12(92%)10(77%)
  Totalt43(65)22(51%)40(93%)19(44%)
  5 DSS
  Linje27(28)26(96%)24(89%)24(89%)
  Fr.k.16(20)15(94%)15(94%)13(81%)
  Totalt43(48)41(95%)39(91%)37(86%)
  6 DBT
  Linje27(28)21(78%)24(89%)19(70%)
  Fr.k.17(20)15(88%)17(100%)15(88%)
  Totalt44(48)36(82%)41(93%)34(77%)
  7 ALKO
  Linje24(25)17(71%)14(58%)14(58%)
  Fr.k.6(10)6(100%)4(67%)4(67%)
  Totalt30(35)23(77%)18(60%)18(60%)
  8 MVK
  Linje24(25)23(96%)22(92%)22(92%)
  Fr.k.12(16)12(100%)12(100%)12(100%)
  Totalt36(41)35(97%)34(94%)34(94%)
  9 PROJ
  Linje24(25)23(96%)23(96%)
  Fr.k.12(16)12(100%)12(100%)
  Totalt36(41)35(97%)35(97%)
  10 PrSv/DDF
  Linje24(25)22(92%)22(92%)
  Fr.k.11(16)11(100%)11(100%)
  Totalt35(41)33(94%)33(94%)
  11 DfT
  Totalt21(29)19(90%)20(95%)19(90%)18(86%)

  
  

  ^ Upp till kursanalyser förstasida.


  http://www.nada.kth.se/nada/student-info/svl-su/analyser/9899.html
  Senast ändrad 01-03-27 <svl-su@nada.kth.se>