Sammanställning av kursanalyser 01/02

Nada ger två kurser i numerisk analys för enbart SU-studenter (länkarna går till analysen för respektive kurs):
 1. Numerisk och tillämpad matematik, 10 poäng (kursanalys saknas p.g.a. sjukdom)
  Kursledare: Bengt Lindberg
 2. Numeriska metoder för fysiker, 5 poäng
  Kursledare: Peter Pohl
  Övrigt: Första gången kursen gavs på ht.

I datalogi ger Nada följande kurser för SU. Alla utom Datorstöd för textbehandling är obligatoriska på matematisk-datalogiska linjen. Kursen Algoritmer och komplexitet samläses med teknologer (länkarna går till analysen för respektive kurs):
 1. Datalogi gk I, ht (Da1ht), 10 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Serafim Dahl
 2. Datalogi gk I, vt (Da1vt), 10 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Carina Edlund
  Övrigt: Kursomgången på vt gavs för sista gången.
 3. Objektorienterad programmering 1 (OOP1), 5 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Kjell Lindqvist
 4. Datorgrafik och användargränssnitt (DOA), 5 poäng
  Kursledare: Jonas Bergsten
  Övrigt: Ny kursledare för kursen.
 5. Objektorienterad analys och design (OAD), 5 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Karl Meinke
 6. Databasteknik (DBT), 4 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Kjell Lindqvist
 7. Mjukvarukonstruktion (MVK), 4 poäng med Projektarbete (PROJ), 4 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Karl Meinke
 8. Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning (PSDDF), 2 poäng
  Kursledare: Caroline Nordquist
 9. Datorarkitektur (Dark), 5 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Stefan Nilsson
 10. Algoritmer och komplexitet (ALKO), 5 poäng
  Kursledare: Viggo Kann
 11. Datorstöd för textbehandling (DfT), 10 poäng (kursanalys saknas)
  Kursledare: Staffan Romberger
  Övrigt: Kursen gavs för sista gången.

Prestationsstatistiken redovisas i pdf-format här: statistik0102.


^ Upp till kursanalyser förstasida.


http://www.nada.kth.se/nada/student-info/svl-su/analyser/0102.html
Senast ändrad 03-01-27 <svl-su@nada.kth.se>