Sammanställning av kursanalyser 00/01

Nada ger två kurser i numerisk analys för enbart SU-studenter (länkarna går till analysen för respektive kurs):
 1. Numerisk och tillämpad matematik, 10 poäng
  Kursledare: Bengt Lindberg
 2. Numeriska metoder för fysiker, 5 poäng
  Kursledare: Peter Pohl
  Övrigt: Sista gången kursen gavs på vt.

I datalogi ger Nada följande kurser för SU. Alla utom Datorstöd för textbehandling är obligatoriska på matematisk-datalogiska linjen. Kursen Algoritmer och komplexitet samläses med teknologer (länkarna går till analysen för respektive kurs):
 1. Datalogi gk I, ht (Da1ht), 10 poäng
  Kursledare: Serafim Dahl
 2. Datalogi gk I, vt (Da1vt), 10 poäng
  Kursledare: Carina Edlund
 3. Objektorienterad programmering 1 (OOP1), 5 poäng
  Kursledare: Kjell Lindqvist
 4. Datorgrafik och användargränssnitt (DOA), 5 poäng
  Kursledare: Johannes Keukelaar
 5. Objektorienterad analys och design (OAD), 5 poäng
  Kursledare: Karl Meinke
  Övrigt: Första gången kursen gavs under detta namn. Tidigare (t.o.m. vt 99) hette den Objektorienterad programmering II och gavs för åk 2.
 6. Databasteknik (DBT), 4 poäng
  Kursledare: Kjell Lindqvist
 7. Mjukvarukonstruktion (MVK), 4 poäng med Projektarbete (PROJ), 4 poäng
  Kursledare: Karl Meinke
 8. Praktisk svenska med datorstödd dokumentframställning (PSDDF), 2 poäng
  Kursledare: Caroline Nordquist
 9. Datorarkitektur (Dark), 5 poäng
  Kursledare: Stefan Nilsson
 10. Algoritmer och komplexitet (ALKO), 5 poäng
  Kursledare: Viggo Kann
 11. Datorstöd för textbehandling (DfT), 10 poäng (analysen är i pdf-format)
  Kursledare: Staffan Romberger

Prestationsstatistiken redovisas i pdf-format här: statistik0001.


^ Upp till kursanalyser förstasida.


http://www.nada.kth.se/nada/student-info/svl-su/analyser/0001.html
Senast ändrad 03-01-27 <svl-su@nada.kth.se>