Nada

Tutorverksamhet för D99

Samordnare: Mikael Goldmann, tel: 790 6813, epost: migo@nada.kth.se

Utvärderingsenkät

Utvärdering av tutorverksamheten sker med en elektronisk enkät.

Vi behöver din hjälp. Dina svar är viktiga oavsett om du gått på tutormöten eller ej.

Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i, och dina svar är till stor nytta för kommande års verksamhet. Du kan också kommentera Inda, Linalg och Diffint, och vad gäller Diffint och Linalg så kan dina svar ha betydelse för ÅRETS kurser.

Enkäten är anonym. Vi kan inte se vem som svarat vad.

Tack på förhand!

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Mål för tutorhandledningen

Vi vill hjälpa er att få en bra start på era studier vid KTH. Genom personlig kontakt i en liten grupp hoppas vi att ni ska Vi vill under avspända former frikopplat från prestationer och examination hjälpa er med övergången från gymnasiet till akademiska studier. Som civilingenjörer och forskare söker vi ny kunskap och att ställa frågor är minst lika viktigt som att hitta svaren. Vi hoppas kunna underlätta ert arbete under den första terminen och avser inte att öka er arbetsbelastning genom tutormötet. Möjligheten att få svar på frågor kring kurserna bör snarare minska er belastning. Eventuella förberedelser från er sida kommer att handla om sådant som ingår i någon av de kurser ni läser under terminen och som ändå måste göras.

Indelning i TUTOR-grupper, D99

Grupperna består av sju eller åtta elever. I grupper med kvinnliga teknologer ingår minst tre flickor. Lärare, mötestid och mötesplats anges efter gruppnumret. Karta över NADA's lokaler finns i papperskopian av informationen om tutorprojektet. Papperskopia finns på NADA's expedition.
Du kan söka reda på din tutorgrupp genom att ange ditt efternamn i rutan och trycka på knappen.
Efternamn:

Lärarens förväntningar

^ Upp till studentsidan.


Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 november 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>