Skandinavisk ordbok på www

Ordboken är överförd till webben av Viggo Kann vid Algoritmica Hollman & Kann HB.

Nada, numera Skolan för datavetenskap och kommunikation, vid KTH står för driften av serverdatorn.

tilbage.