Testa att skriva ett XML-kommando via socket till databasen

Se till att servern är igång (med kommandot "java -cp postgresql.jar:. Synlexserver" när du är inloggad på kentaur och är i någon mapp där alla filer från servermappen i CVS finns. Filerna måste vara kompilerade och och postgresql.jar måste ligga i katalogen också. Och du måste ha kört "module add jdk/1.4.0" om 1.4.0 eller högre inte redan är laddat.)


Krypterat. (Använd dessa om variabeln KRYPTERING_ÄR_PÅ i Synlexkonstanter.java är true)