Testa att skriva en SELECT-sats till databasen

Om du skriver en felaktig SQL-sats kan servern krascha. Testa följande två:
select * from namn;
select * from test;