Välkommen till projekthemsidan för RedInc

Informationen är här, snabb och föränderlig. Allt mer inses nödvändigheten till snabb och aktuell kunskap som förändrar sig över tiden. Vad många behöver idag är en tillgänglig och flexibel databas som kan ändra sin struktur allt eftersom behovet av viss information skiftar.

RedInc är svaret!

RedInc är en flexibel och generell webbaserad databas. Produkten är på grund av sin anpassningsbara och tillgängliga natur en mycket potentiell tillång för småföretag. RedInc är ett system som genererar webbsidor för användare utifrån en ställd specifikation. Denna specifikation anpassas på ett enkelt sätt efter varje kunds speciella situation och önskemål att hantera information av olika slag, även efter att systemet tagits i bruk. Informationen lagras i en databas och via webben sker all kommunikation mellan användare och databasen genom RedInc.

RedInc:s stora anpassningsförmåga av information leder till en enkel utbyggnad av information utan att fastna i gamla statiska strukturer. RedInc blir därför ett verktyg för framtidens information.