PST - Place Syntax Tool

PST utvecklades som ett projekt inom kursen 2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion på KTH 2003/2004. Uppdragsgivare var Alexander Ståhle och Lars Marcus på Spatiala Avdelningen, KTH Arkitektur.

Syftet med projektet var att skapa ett verktyg för att underlätta modellering och analys av stadsområden enligt Place Syntax-teorin.

Place Syntax Tool samverkar med ett GIS (Graphical Information System) som heter MapInfo. I princip är systemet uppbyggt som en plug-in.

PST är: Gustav Algotsson, John Jansson, Ranin Jouda, Björn Lalin, Göran Lindmark, Linus Lindström, Martin Fitger, Max Thoursie och Hanna Wijkström.


Dokument tillhörande projektet:

Projektpresentation

Systembeskrivning

Användarhandledning

Utvärdering

Oppositionsrapport projekt Epiloc