Dokument
:: Förstudie
:: Projektpresentation
:: Användarhandledning
:: Systembeskrivning
:: Utvärdering

Projektmedlemmar

:: Johan Boström (projektledare)
:: Linnea Drewitz
:: Frida Hjalmarsson
:: Pontus Ilbring
:: Borna Safai
:: Fredrik Gustavsson
:: Mattias Mårtensson
:: Jonas Wiklund
Uppdragsgivare
:: Pelle Mårtenson
Kursansvarig
:: Lars Kjelldahl
 

 

PROJEKT I KURSEN 2D1362,PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT

MED MJUKVARUKONSTRUKTION, 6p,

HT2003 / VT2004