Dokumentation

Under projektets gång har ett antal dokument producerats, dels till KTH-GAs jury och dels till kursledaren.

Game Design Document

GDD innehåller en specifikation av hur spelet kommer att se inför demonstrationen. Detta dokument lämnades in till KTH-GA den trettonde februari 2003. Den finns att läsa här, i PDF.

Technical Design Document

Tillsammans med GDD skickades också en mer detaljerad beskrivning av de tekniska finesserna i spelet. En stor del av TDD är dokumentationen för Ravens programmeringsgränssnitt.

Scripting Language Specification

För att göra spelet enklare att utveckla har vi utvecklat ett språk för att beskriva ett äventyrsspel. Detta språk presenteras här.

Preliminär specifikation

För kursens räkning krävdes att en preliminär specifikation lämnades in den fjärde mars 2003. Den finns också att läsa här, i PDF.

Slutdokumentation

Här kan du läsa projektets slutliga dokumentation.


© Copyright The Zed-42 Group 2003–2008.