wasaide

Senaste nytt
Om wasaide


Wasaide's vision och arbetsgivarens krav


Gruppmedlemmar


Mötesanteckningar


Specification


Utveckling


Ta hem filer


wasaide's vision och arbetsgivarens krav

wasaide's funktion är att konfigurera xml filer åt visualiseringsystemet wasa. Wasa konfigureras med hjälp av av xml filer och animering och liknande styrs med hjälp av tcl filer.
wasaide ska bestå av ett program skrivet i java som tillhandahåller ett interface för att ändra i konfigurations filerna som är xml kodade.
arbetsgivarens krav är:
Lätt att bygga ut UI med nya dialoger, antingen med hjälp av konfigurationsfiler eller med på annat sätt.
De olika alternativen skall finnas i dialoger i första hand och inmatning av konstanter från tangent bordet skall minimeras
Wasa's konfigurationsfiler består av olika filer exempelvis shader filer som specifierar ljussättning och liknande egenskaper hos objekt.
wasaide skall tillhandahålla specifika dialoger för sådana saker som shader filer.
till exempel kan olika ljussättningar som diffuse light och specular light anges i dessa filer.
Man ska kunna binda tex en shader fil till en modell.
Olika tex textures har definitioner till externa filer, internt används ett namn, som pekar på detta objekt. wasaide skall kunna ändra på sådana objekt referenser utan att ändra på det interna namnet, så att det blir lätt att testa olika texturer ex.
wasaide skall även spara alla dessa inställningar i xml format.
Extra funktioner i mån av tid är:
Grafisk representation av beroenden mellan filer, möjlighet att grafiskt ändra beroenden
Inbyggd textedititor med automatisk inmatning av variabelnamn etc.
"tcl-wizard", enkla möjligheter att skapa tcl filer med animationer etc.