Huvudsida
Gruppmedlemmar


Specifikation (pdf)

Slutdokumentation

(03-05-20)


Länksida
FilerMötesanteckningar

03-02-02

Första officiella mötet med gruppen (= internt möte)
Nu har vi ett projekt att leka med. Vi bestämmer oss för när vi vill träffa Wasa och vad vår hållning i olika frågor ska vara. Annars känner vi mest på varandra.

03-02-14

Första mötet med Wasa (= externt möte med uppdragsgivare Gustav Taxen)
Vi diskutera om målsättning för projektet och går igenom den tekniska specifikationen.

03-02-16

Andra mötet inom gruppen,arbetsuppgift delars upp: Gruppen består av: - Samuel Hagenäs,Projektledare - Anna Lin, Informationsansvarig och samordningsansvarig - Luxy Xu, Teknisk -assistent - Florens Badro, Teknisk-assistent - Farah Hassan Ibrahim,GUI-ansvarig - Lennart Byström, Dokumentationsansvarig .

03-02-23

Andra externa mötet
Vi får en startklar Wasa från Gustav Taxen,vi behöver ha Tcl/Tk installerat för att kunna använda den. På NADAs PC-datorer ska detta redan vara klart. Om det inte finns kan man ladda hem det från www.scriptics.com. Wasa använder version 8.3. (en WasaÖvning och en Wasas shadersyntax).vi har skrivit avtal om överlåtande av rättigheter till projekts kod.vi diskuterar än en gång om den primära specifikationen med Gustav.

03-02-24

Tredje interna mötet
vi arbetar med den primära specifikationen.

03-02-25

Gruppen har gjort klart prototyp.

03-03-14

Fjärde interna mötet

Sameul,Lucy och Farah påbörjar arbetet med att integrera de olika delgruppernas kod.

Det visar sig behövas lite finslipning här och var.

03-04-04

Tredje möte med Gustav,(läges möte)

03-05-13

Vi skall opponera mot projektet ASAP. De har förhandsvisning torsdag den 15/5 10.00-10.45. Två representanter från vår grupp måste vara med.

03-05-016

Förhandsredovisning av vårat projekt fredag den 16/5 kl 10.45-11.30 i rum 1558 som ligger mellan salarna turkos och violett. Slutdokumentationen måste lämnas in vid detta tillfälle. Den skall vara ohäftad så Lars Kjelldal kan kopiera den.Alla måste dessutom gå på två stycken slutredovisnings tillfällen förutom vårat eget.

03-05-20

Slutredovisningen är i sal D2 tisd 20/5 kl 10-12. Redovisningen skall vara i 20 minuter. Vi skall då också opponera mot ASAP och lämna in en oppositionsrapport på 1-2 sidor.