Huvudsida
Gruppmedlemmar


Specifikation (pdf)

Slutdokumentation

(03-05-20)


Mötesanteckningar
Länksida
Filer

Projektgruppen Wasaides medlemmar

Här är medlemmarna i Wasaide samt information om hur man kontaktar dessa.

Samuel Hagenäs(Projecktledare)
d00-sha@d.kth.se
073-6348512

Lennart Byström
occam@kth.se
070-7602636

Lin Anna
d00-jil@d.kth.se
073-9083647
Lucy Xu
d99-lxu@d.kth.se
070-4060172
Farah Hassan Ibrahim
d00-fhi@d.kth.se
070-7303198
Florens Badro
d00-fsh@d.kth.se
073-7441270