$text
$name | $date $content"; $fp = fopen($datafile, "r+"); if ($fp) { fputs($fp, $content); fclose($fp); //maila alla som hör till gruppen: mail("pr03-tull@nada.kth.se", "Nytt inlägg", "$text \n\n $name, $date", "From: pr03-tull@nada.kth.se\r\n" ."Reply-To: pr03-tull@nada.kth.se\r\n" ."X-Mailer: PHP/" . phpversion()); //kan tyckas onödigt. Men man slipper posta sina meddelanden flera gånger.. :) //dessutom sker ju ingen hemladdning av fil till klienten heller.. header("location: {$_SERVER['PHP_SELF']}"); exit(); } } $content = stripslashes($content); $form = "
signatur:

text:

    
"; // detta printar sidan: print " Tull: Klotterplank $form $content "; //--------------------------------------------------------------- // Några bra-å-ha-funktioner: // /* Returnerar en 'mailto'-tag av parametern $email om det nu är så att det kan vara en giltig emailadress, ' ' annars. */ function make_email($email) { $email = trim($email); return is_email($email) ? "{$email}" : " "; } /* Returnerar true om $email är en emailadress, false annars. */ function is_email($email) { return eregi("^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*(.([a-z]{2,3}))+$",$email); } /* Trimmar, tar bort html-taggar och byter sedan \n mot
. */ function make_it_web($text) { $text = trim($text); return nl2br(strip_tags($text)); } ?>