Projektpresentation

 

Sammanfattning

Politiken är något som påverkar oss alla, därmed bör alla påverka politiken. Detta gäller åtminstone i ett demokratiskt samhälle. För att ett sådant samhälle skall kunna fungera krävs det ett politiskt engagemang hos så många som möjligt. Det är tyvärr svårt att lyfta fram folket i dagens traditionella kommunikationskanaler, TV och tidningar är oftast enkelriktade. Projektets syfte har därför varit att lyfta fram folkets tankar och funderingar kring politiska sakfrågor med hjälp av en interaktiv webbsida. Denna interaktiva kommunikation har hittills varit svårt att åstadkomma genom dagens traditionella medier. Webbsidan tar upp aktuella sakfrågor i dagens samhälle. Besökare har sedan möjligheten att skriva egna argument och/eller rösta på andras argument.


Innehållsförteckning

Bakgrund. 4

Problembeskrivning. 4

Syfte. 4

Krav och avgränsningar 4

Målgrupp. 4

Prototyp. 5

Funktioner 9

Referenser 9

Appendix. 10

 


Bakgrund

Projektet utgör kursen programutvecklingsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Uppdraget ”Sakfrågan – politikens mecka” som projektarbetet bygger på är beställt av Oskar Rönnberg på Svenska Institutet för Tillämpad Beteendeanalys. Målet med projektet är att utveckla en webbsida som presenterar argument för och emot aktuella politiska sakfrågor. Inför emu-valet kan man tänka sig att en sådan fråga lyder: Ska Sverige gå med i EMU? Projektgruppen består av två personer från Datateknik (Joakim och John) och tre från Industriell ekonomi (Amr, Jens och Carl).

Problembeskrivning

Syfte

Syftet med detta projekt är att hjälpa folk i ett virrvarr av löften, påståenden och argument kring olika politiska sakfrågor. Webbsidan är tänkt att skapa någon form av ordning i detta virrvarr av argument för att folk själva lättare skall kunna bilda sig en egen välgrundad uppfattning.

Krav och avgränsningar

Ett krav är att varje sakfråga skall utformas till ett opartiskt påstående i den mån det är möjligt. Detta ligger naturligtvis inte inbyggt i den tekniska lösningen utan detta ligger på den eller de som driver sidan. Webbsidan är till för alla och måste vara användarvänlig, användarna skall inte behöva läsa någon manual för att komma igång. Systemet är kompatibelt med samtliga webbläsare, utan något tredje parts program installerad. För att öka stabiliteten i systemet har vi rent tekniskt byggt en mjukvarulösning som klarar av många användare samtidigt. Då vi inte har en stor användarbas är det svårt att verifiera att lösningen uppfyller kraven på tillgång vid hög belastning. Både hårdvara och mjukvara kan komma att behöva uppgraderas vid ökad popularitet för sidan.

Målgrupp

Webbsidan är till för alla, ju fler besökare desto bättre. Detta ställer höga krav på användargränssnittet. Organisationer som använder sig av webbsidan skulle t ex kunna tänkas vara Sveriges riksdag eller någon partipolitiskt obunden förening.

Prototyp

Nedan följer resultatet av projektarbetet. Sidorna är konstruerade i JSP. Designen är ritad i Adobe Illustrator. Bild 1 visar förstasidan på projektarbetet.

 

 

Bild 1 – Förstasidan på Opinion.

 

En lista på aktuella sakfrågor ser vi tydligare i Bild 2. Här kan man även se statistik på röstningen (”Se ställning”). Nya användare kan registrera sig under ”Bli medlem”. Medlemmar kan sedan logga in genom att fylla i uppgifterna under ”Logga in”.

 

Bild 2 – Närmare bild på förstasida.

 

Bild 3 – Resultatet av röstningen, sakfrågan ”Ska Sverige gå med i EMU?”.

 

Bild 3 – Sakfrågan ”Ska Sverige gå med i EMU?”. Här ser vi även de olika argumenten.

 

Bild 4 – Trycker vi på ”Skriv inlägg” får vi upp detta formulär.

 

Bild 5 – Som medlem kan du rösta på argumenten.

 

Bild 6 – Vid inloggning får vi två nya menyer ”Välkommen” och ”Kontrollpanel”.

 

Bild 7 – Kontrollpanel för inloggad medlem.

Bild 8 – Kontrollpanel för inloggad moderator.

 

Bild 9 – Kontrollpanel för inloggad administratör.

 

 

Funktioner

Systemet bygger på fyra typer av användare: administratör, moderator, registrerad användare samt anonyma användare. För att registrera sig som användare ställs inga krav, användaren har rätt att lägga till argument och/eller rösta på andras argument. Som administratör har man rätt att lägga upp, hantera samt ta bort sakfrågor. Det är även administratören som skapar och tar bort registrerade användare och moderatorer. För varje sakfråga skapas två forum, ett för och ett emot sakfrågan. Om något argument är olämpligt (dvs. tveksamt ur laglig synvinkel) har administratören eller moderatorn rätt att plocka bort argumentet. För att undvika okynnesröstning måste användaren vara inloggad för att rösta. Argumenten på webbsidan är ordnade efter antalet röstpoäng.

Referenser

Dr. Jakob Nielsen, Nielsen Norman Group, Jakob Nielsen's Website, URL: http://www.useit.com.

 

Appendix

Gruppen har arbetat efter preliminära specifikationen som togs fram i början av kursen. Där ingick även en tidsplan för varje moment i projektarbetet. För att effektivisera kommunikationen inom gruppen använde vi oss av en hemsida:

URL: http://www.nada.kth.se/projects/proj03/sakfragan/