Sakfrågan

Sakfrågan - politikens mecka
Oskar Rönnberg, or@kth.se

Amr El-Ghazaly
Joakim Andersson
John Holmström
Jens Modig
Carl Drott
Ranin Jouda

Kurshemsidan

Mötet 10/4:

Plats: Nada

Närvarande: Jens, Carl, John, Amr, Ranin och Oskar Rönnberg.

Gruppen visade prototypen för Oskar som gillade den. Vissa justeringar diskuterades.

Mötet 1/4:

Plats: Nada

Närvarande: John, Joakim och Amr.

Gruppen fortsatte arbetet kring prototypen.

Mötet 26/3:

Plats: Nada

Närvarande: Ranin, Joakim och John.

Gruppen diskuterade några olika detaljer som hade med prototypen att göra.

4/3:

* Joakim färdigställer specen, efter anvisningar som gavs på mötet, och skickar den till samtliga berörda parter.

* Specen står att finna här.

Mötet 4/3:

Plats: fiket i D-huset

Närvarande: Jens, Carl, John, Joakim, Amr och Ranin.

* Joakim presenterade en betaversion av specen.

* Vi diskuterade ändringar och tillägg, som bl.a. handlade om tidsplanering, datasstruktur, mock-up etc.

Mötet 27/2:

Plats: Restaurang Syster och Bror

Närvarande: Jens, Carl, John, Amr, Ranin och Oskar Rönnberg.

* Vi diskuterade avtalets utformning och kom fram till att vissa justeringar var nödvändiga.

* Vi diskuterade några olika adressförslag där opinion.se röstades fram som det bästa.

15/2:

* En lista över komponenter sammanställdes gemensamt och skickades ut till samtliga gruppmedlemmar. Listan ratificerades av samtliga och återfinnes nedan:

Projektkursen - Checklista

---------------------------------------------
Utrustning:

- Webbserver (Apache?) med FTP access.
---------------------------------------------
Språk:
- JSP-lösning
- XHTML
- CSS
---------------------------------------------
Verktyg:
- Emacs
- Adobe Illustrator
- Microsoft PowerPoint
---------------------------------------------
Programmering:

Administratör
- Logga in/logga ut.
- Skapa en Sakfråga.
- Skapa två forum, för och emot.
- Ta bort medlem.
- Ta bort argument.

Medlem
- Logga in/logga ut.
- Lägg till ett argument, för eller emot.
- Rösta på andra argument. (Man kan bara rösta på argument som stödjer den egna linjen.)

Användare
- Läsbehörighet; sakfråga och argument.
- Argument ordnade efter antal röster.
- Möjlighet att Kunna rösta för eller emot i sakfrågan (liknande en Aftonbladet-poll).

Mötet 11/2 10-11:

Plats: fiket i D-huset

Närvarande: Jens, Carl, John, Joakim, Amr och Ranin.

* Vi bestämde hur vi skulle dela upp arbetet. I-studenterna (Jens, Carl och Amr) åtog sig att främst ansvara för den grafiska delen, d.v.s. XHTML/JSP. D-studenterna (John, Joakim och Ranin) åtog sig att främst ta han om den tekniska delen, d.v.s. databasstruktur etc.

* Vi bestämde att till på lördagen (15/2) sammanställa en lista över komponenter som vi tror kommer att ingå. Det är inte frågan om en specifikation, men listan kan komma att ligga till grund för en sådan.

Amr åtog sig att fortsätta sitt förtroendeuppdrag som kontaktperson.

Mötet 6/2 11-13:

Plats: Restaurang Syster och Bror

Närvarande: Jens, Carl, John, Joakim, Amr, Ranin och Oskar Rönnberg.

* Oskar presenterade den grundläggande idén för sidan. Vi fann konceptet acceptabelt, men diskuterade olika smärre justeringar. Främst behandlades den grafiska utformningen och databasstrukturen.

* John erbjöd sig att bistå med Linuxburk. Vi har ännu inte tagit ställning till det förslaget. Alternativt läggs sidan på Nada eller på webbhotell genom Oskar Rönnbergs kontakter.

* Vi diskuterade även vilket innehåll sidorna eventuellt skulle ha.

Mötet 4/2 10-11:

Plats: fiket i D-huset

Närvarande: Jens, Carl, John och Joakim. Amr och Ranin kunde tyvärr ej närvara.

* Vi bestämde tid för det första mötet med Oskar Rönnberg. Det fastställdes till torsdagen 6/2 kl. 11-13 på Syster och Bror.

* Vi drog upp riktlinjerna för det kommande samarbetet.