Opinion.se

 

Ett projekt för kursen 2D1954 Programutvecklingsprojekt

 

Projektet återfinns här

 

Uppdragsgivare

Svenska Institutet för Tillämpad Beteendeanalys

Kontaktperson

Oskar Rönnberg, or@kth.se

 

Gruppmedlemmar

John Holmström, d99-jho@nada.kth.se

Joakim Andersson, joce@kth.se

Amr el Ghazaly, amr@kth.se

Carl Drott, i00_drl@i.kth.se

Jens Modig, i00_mot@i.kth.se

 

Bakgrund

Opinion.se är ett projekt inom ramen för kursen Programutvecklingsprojekt. Projektgruppen består av två personer från Datateknik (Joakim och John) och tre från Industriell ekonomi (Amr, Jens och Carl). I projektet har vi tagit fram en webbplats som presenterar argument för och emot olika aktuella politiska sakfrågorna. Inför EMU-valet kan man tänka sig att en sådan fråga lyder: ”Ska Sverige gå med i EMU?”

 

Syfte

Syftet med detta projekt är att hjälpa folk i ett virrvarr av löften, påståenden och argument kring olika politiska sakfrågor. Hemsidan är tänkt att skapa någon form av ordning i detta virrvarr av argument för att folk själva lättare ska kunna bilda sig en egen välgrundad uppfattning.

 

Dokumentation

 

Mötesanteckningar:              HTML

 

Preliminärspecifikation:         HTML           PDF

 

Projektpresentation:             HTML           PDF

 

Användarhandledning:          HTML           PDF

 

Systembeskrivning:               HTML           PDF

 

Databasstruktur:               ORGINAL           1024x768

 

Systemöversikt:               ORGINAL           1024x768

 

Inledning:               ORGINAL           1024x768