Startsida

 Presentation av projektet
 
 Handledning

 Användarhandledning
för webbgränssnittet och applikationen 
 Systembeskrivning

 Teknisk beskrivning av webbgränssnittet och applikationen
 
  Webbgränssnittet

 Möjligeht att testa webbgränssnittet???
 
  Applikationen

 Möjlighet att testa applikationen??
 
  Download

 Hämta programmet och källkoden
 

STÖN - DOKUMENTATION[ sök - hjälp - kontakt ]
   

Välkommen till dokumentationen av projektet Stödsystemet för nollans mottagning (STÖN)
Under varje höst kommer ett stort antal nya studenter till Datasektionen för att påbörja sin utbildning på KTH. Under veckorna innan de nya studenterna, n0llan, kommer så pågår en febril aktivitet bland de daddor, drifvare och doqumentarister som utgör mottagningen. Det skapas n0llegrupper, trycks n0llekort, sångböcker, arbetsscheman med mera. Detta arbete tar en hel del tid att utföra och med stor sannolikhet skulle det kunna förenklas med hjälp av lämplig programvara.

Syfte och användare

Syftet med detta projekt har således varit att skapa ett program som dels innehåller nya funktioner som underlättar arbetet med n0llningen och dels integrerar all befintlig programvara såsom olika script för tillverkning av n0llekort och sångböcker. Uppdragsgivaren vill att programmet ska kunna presentera och behandla relevant information om n0llan samt underlätta skapandet av sångböcker och schlemmhäftet, den katalog med bilder som tas under mottagningen på samtliga n0llan. Vidare vill uppdragsgivaren att man i systemet kan lagra relevant information om de personer som ingår i dadderiet och vid vilka tillfällen dessa kan arbeta. Slutligen ska vissa delar av systemet kunna nås via webben samt ha ett användarvänligt gränssnitt. Programmet är främst avsedd för dem som på något sätt ingår i mottagningen, det vill säga daddor, doqumentarister och drifvare. Eftersom våra uppdragsgivare varit med i tidigare års mottagningar är de väl insatta i hur allt går till och har således kunnat bidra med en hel del synpunkter om vad som är bra och mindre bra att ha med.

Projektet och gruppen

Projektet går under namnet STÖN ­ Stödsystem för n0llans mottagning och projektgruppen består av åtta personer med olika ansvarsområden. Jenny har varit projektledare och sett till att vi bland annat haft kontinuerliga möten med våra uppdragsgivare, Tomas Weber och Karin Björkman. Hon har även sett till att vi uppnått våra mål på utsatt tid. Själva webbgränssnittet har Michelle och Jenny haft ansvar för, medan Navid och Tom skrivit php-scripten som sköter kontakten med databasen. Anna och Kristoffer har varit ansvariga för implementeringen av databasen samt adaptern som finns mellan Javaapplikationen och databasen. Anna har dessutom varit implementationsansvarig och bland annat haft huvudansvaret för att implementationen flutit på i rätt takt. Magnus har varit ansvarig för sammanställningen av de dokument vi lämnat in, och har dessutom tillsammans med Viktor implementerat Javaapplikationen.