Tabeller i databasen

PERSON(Id,Pnr,Tilltalsnamn,Efternamn,Gatuadr,Gatunr,Postnr,Postadr,Tel,Mob)

NOLLAN(Personid,Ar,Nollegruppsnamn,Kon)

NOLLEGRUPP(Ar,Namn)

KOST(Namn)

KOSTVANOR(Kostnamn,Personid)

MOTTAGNING(Personid,Ar,Korkort)

ROLL(Namn)

ROLLFORDELNING(Rollnamn,Personid,Ar)

FAVODADDAR(Nollegruppsnamn,Ar,Personid)

AR(Artal)

DATUM(Ar,Tidpunkt)

VILLFRANVARA(Ar, Starttidpunkt,Sluttidpunkt, Personid,Orsak)

ARFRANVARANDE(Ar, Starttidpunkt,Sluttidpunkt, Personid,Orsak)

PERSONALBEHOV(Funktion,Ar, Starttidpunkt,Sluttidpunkt,Arrangemangsnamn, Antal)

ARRANGEMANG(Ar,Namn,Prisalk,Prisejalk,Plats,Starttidpunkt,Sluttidpunkt,Maxantaldeltagare)

HUVUDANSVARIG(Ar,Arrangemangsnamn,Personid)

GASTER(Personid,Ar)

HJALPSAMMAPERSONER(Personid)

DELTAGARE(Personid,Arrangemangsnamn,Ar,Alkohol)

BOKADPERSONAL(Personid,Ar,Starttidpunkt,Sluttidpunkt,Arrangemangsnamn,Funktion)

FUNKTION(Funktion)