[an error occurred while processing this directive]

Tabeller i databasen

 

Fetstil- anger primärnyckel
Understrykning- anger främmande nyckel


Tabellnamn

Kolumnnamn

Typ

Referenser

Spärrar

Kommentarer

PERSON(Idbigint  genereras när man lägger till en person
 Pnrsträng not null / ''kan användas för att lagra personnummer eller användarnamn
 Tilltalsnamnsträng  not null / '' 
 Efternamnsträng not null / '' 
 Gatuadrsträng   
 Gatunrsträng   
 Postnrsträng   
 Postadrsträng   
 Telsträng   
 Mob)sträng   
      
NOLLAN(PersonidbigintPERSON.Id  
 ArintegerAR.Artal  
 NollegruppsnamnsträngNOLLEGRUPP.Namndefault='oplacerad'Lägger nollan i nollegrupp oplacerad om inte annat anges
 Kon)sträng M/F/null 
      
NOLLEGRUPP(ArintegerAR.Artal  
 Namn)sträng   
      
KOST(Namn)sträng not '' 
      
KOSTVANOR(KostnamnsträngKOST.Namn  
 Personid)bigintPERSON.Id  
      
MOTTAGNING(PersonidbigintPERSON.Id  
 Ar)integerAR.Artal  
 Korkort)boolean false/true/null 
      
ROLL(Namn)sträng not '' 
      
ROLLFORDELNING(RollnamnsträngROLL.Namn  
 PersonidsträngMOTTAGNING.Personid  
 Ar)integerAR.Artal  
      
FAVODADDAR(NollegruppsnamnintegerNOLLEGRUPP.Nr  
 ArintegerAR.Artal  
 Personid)strängMOTTAGNING.Personid  
      
AR(Artal)integer not < 2000När ett nytt år skapas skapas en nollegrupp för det året med nummer=0 och namn=oplacerad som sedan används för att placera nollan i innan nollan delats in i nollegrupper.
      
DATUM(ArintegerAR.Artal  
 Tidpunkt)bigint MMDDHHMMKollar att datumet anges med rätt antal siffror och datumet är ett "riktigt" datum. Håller dock inte reda på skottår. (Februari kan alltid ha 29 dagar i databasen.)
      
VILLFRANVARA(ArintegerAR.Artal  
 StarttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 SluttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 PersonidsträngMOTTAGNINGEN.Personid / HJALPSAMMAPERSONER.Personid  
 Orsak)sträng   
      
ARFRANVARANDE(ArintegerAR.Artal  
 StarttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 SluttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 PersonidsträngMOTTAGNINGEN.Personid / HJALPSAMMAPERSONER.Personid  
 Orsak)sträng   
      
PERSONALBEHOV(FunktionsträngFUNKTION.Funktion  
 ArintegerAR.Artal  
 StarttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 SluttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 ArrangemangsnamnsträngARRANGEMANG.Namn  
 Antal)integer   
      
ARRANGEMANG(ArintegerAR.Artal  
 Namnsträng   
 Prisalkinteger default=0 
 Prisejalkinteger default=0 
 Platssträng   
 StarttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 SluttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 Maxantaldeltagare)integer default=0 
      
HUVUDANSVARIG(ArintegerAR.Artal  
 ArrangemangsnamnsträngARRANGEMANG.Namn  
 Personid)strängMOTTAGNING.Personid  
      
GASTER(Personid)strängPERSON.Id  
 ArintegerAR.Artal En gäst är alltid kopplad till ett visst år.
      
HJALPSAMMAPERSONER(Personid)strängPERSON.Id  
      
DELTAGARE(PersonidsträngNOLLAN.Personid / GASTER.Personid / MOTTAGNING.Personid  
 ArrangemangsnamnsträngARRANGEMANG.Namn  
 ArintegerAR.Artal  
 Alkohol)boolean default=false 
      
BOKADPERSONAL(PersonidsträngMOTTAGNINGE.Personid / HJALPSAMMAPERSONER.Personid  
 ArintegerAR.Artal  
 StarttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 SluttidpunktbigintDATUM.TidpunktStarttidpunkt < SluttidpunktOm datumet inte redan finns i DATUM läggs det nya till automatiskt.
 ArrangemangsnamnsträngARRANGEMANG.Namn  
 Funktion)sträng not '' 
      
FUNKTION(Funktion)sträng   
[an error occurred while processing this directive]