Denna fil syftar till att specificera vad olika roller ska kunna utföra i vilka delar av programmet.

Applikation
Finns på mottagningens konto

Ger möjlighet att:
  Skriva ut n0llekort
Skriva ut schlemhäften
Skriva ut sånghäften
Skriva ut daddekit
Skapa nytt nolleår
Lägga till/ändra/ta bort n0llan
Lägga till drivare/daddor/mammor
Dela in n0llan i n0llegrupper
Lägga till n0llan från fil
Byta nollegrupp

Webbgränssnitt
Körs på Nadas webbserver

Åtkomligt för alla daddor:

  Komma åt/ändra information om n0llan
Komma åt/ändra information om daddan
Skriva ut schema (för arrangemang)
Ange kostvanor för n0llan och daddan
Lägga till/ändra gäster samt deras kostvanor
Lägga till/ändra hjälpsamma personer
Lägga till/ändra hjälpsamma personers frånvaro
Lägga till/ändra önskemål om frånvaro
Komma åt och skriva ut deltagarinformation (om ett visst arrangemang)

Åtkomligt för alla i titel:

  Allt som daddan kan göra
Skapa/ändra arrangemang
Ändra/lägga till personalbehov (för arrangemang)
Boka personal (skapa schema för arrangemang)
Acceptera frånvaro
Importera arrangemang från tidigare år
Anmäla deltagare till arrangemang(nollegruppsvis eller bokstavsordning)