Welcome to Events Programmer

 

Projektprocess: 

Projektfördelningen tillkännagavs i slutet av januari, vår grupp fick projektet Events Programmer, som i stora drag handlar om att programmera ett boknings verktyg för bokning av evenemang över ett special uppbyggt nät. Projektet ska vara en början, med möjlighet att kunna byggas ut till full prestanda, eftersom det ingår i ett större projekt Folkets Hubb.

Projekt gruppen började med att välja arbetsform, efter att ha utvärderat de olika förslagen. Sedan skrevs en preliminär specifikation som närmar beskrev hur hela projektet var tänkt att utveckla sig, denna lämnades in den 4 mars. Det beslutades dessutom att skriva avtal med uppdragsgivaren om användningen av programmet, inte var nödvändigt.

       

Vi fick beskedet att beskrivningen var godkänd i mitten av mars. Nu hade vi också haft tre träffar med vår uppdragsgivare (Mats). Träffar som hade varit svåra och skulle fortsätta att vara svåra att få till, med tanke på att Mats ofta reste runt i landet. På grund av detta beslutades tidigare att kontakt skulle skötas via mail och telefon. 

I slutet av mars träffade projektledaren kursansvariga Lasse, för att avge en muntlig lägesrapport. Under mötet kom det fram att projektet flöt på bra. Lasse ville dock att själva programmeringen skulle påbörjas. Dessutom ville han se den preliminära prototypen av systemet.

Bokningslistor för förhandsvisning och slutredovisningar sattes upp i början av april, Events Programmer lyckades få förhandsvisning den 6 maj och slutredovisning den 14 maj, vi skulle opponera på Smarttrust. Dessa båda tiderna visade sig inte passa uppdragsgivaren Mats, som skulle vara bortrest båda dessa datum.

I mitten av april skickas ett mail till Lasse för att försäkra att programmeringen hade börjat.

Det färdiga systemet arbetades fram under påsken. Det skrevs först i JAVA med efter diskussion ville vi ha ett programm som var så intuitivt som möjligt. Detta kände vi kunde bäst åstadkommas med hjälp av Macromedia flash. Detta program språk var vi tvungna att lära oss. Det färdiga programmet kan man utforska genom att använda inloggnings namnet: grodan och lösenordet grodan

När projekt produkten var färdig vad det dags att skriva all dokumentation. Detta hade förberetts för att bli klart så snabbt som möjligt, eftersom presentationen låg tidigt i maj. På grund av detta övergick vi från att ha arbetat mer med PPS metoden till att arbeta mer som Extrem- programmering. Detta eftersom vi delade upp allt arbete där de olika del grupperna fick ta ansvar för sin del. Sedan skulle allt vävas ihop nästas gång vi sammanstrålade.

Slutdokumentationen kan man komma åt genom länken nedan.

       

Användarhandledningen kan man komma åt genom länken nedan.

       

Systembeskrivningen kan man komma åt genom länken nedan.

       
 

Systemet förbättrades sedan under sommaren, för att möta upp till de kraven som ställdes.