2D1954 Programutvecklingsprojekt 2003-03-24 – Projektgrupp Elvin

 

 

Lägesrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Engdahl

engdahl@kth.se

Fredrik Dahlström

fd@kth.se

Mats Eriksson

d94-mae@nada.kth.se

Staffan Friberg

sfriberg@kth.se

Thomas Glod

glod@kth.se

Tom Eriksson

tome@kth.se


Här nedan följer en kort rapport om hur Projekt Elvin framskrider, vilka framsteg vi har gjort och vilka problem vi står inför. Rapporten är avsedd att ligga till grund för lägesrapport möte med föreläsaren för kursen.

 

Utrustning. På frågan om vi har den utrustning vi behöver är svaret både ja och nej. Vårat projekt går som bekant ut på att skriva en Elvin klient till mobiltelefonen Sony Ericsson P800. Uppdragsgivaren utlovade att vi skulle ha tillgång till telefonen under projekttiden, det har vi också haft men under mer begränsade förutsättningar än väntat. Vi är tvungna att komma överens med uppdragsgivaren varje gång vi vill ha tillgång till telefonen och är då tvungna att sitta på KTH.

 

Programvara. Tack vare att Sony Ericsson tillhandahåller bra dokumentation och en hyfsad simulator gratis, samt att vi utvecklar i Java är programvara inget problem.

 

Implementering. Tyvärr har vår ursprungliga tidsplan blivit något uppskjuten p.g.a. att alla gruppmedlemmar hade väldigt mycket att göra under tentaperioden. Vi har blivit försenade ca en vecka och därför kommer vi att börja med implementeringen denna vecka istället för förra veckan som var den ursprungliga tanken.

 

Kontakt med uppdragsgivaren. Kontakterna med uppdragsgivaren har fungerat mycket bra. Vi har haft mycket kontakt via e-post och två möten. Uppdragsgivaren har varit flexibel och tillmötesgående när vi bestämt mötestider.

 

Planering. Vår fasta tro är att vi kommer hinna med det vi tagit på oss, torts att vi redan har stött på lite förseningar.

 

Riskanalys. Än så länge har vi inte stött på någon av de risker vi tog upp i riskanalysen, förutom ovannämnda tillgångsbegränsning till mobiltelefonen.

 

Samarbete i gruppen. Gruppen fungerar bra tillsammans. Vi har kunnat dela upp arbetet mellan gruppmedlemmarna på ett bra sätt. Den enda svårigheten är att hitta mötestider som passar alla eftersom samtliga gruppmedlemmar har väldigt fulla scheman.

 

Hemsidan. Än så länge har vi lagt upp all vår dokumentation som pdf-filer.

 

Dokumentation. Vi har valt att arbeta efter PSS metoden och därför följer vi dess förslag på dokument. Detta innebär att löpande producerar nya dokument. Än så länge har vi skrivit URD, SRD, riskanalys och en genomföenadeplan.