2D1954 Programutvecklingsprojekt 2003-02-21 – Projektgrupp Elvin

 

 

Genomförande av projektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Engdahl

engdahl@kth.se

Fredrik Dahlström

fd@kth.se

Mats Eriksson

d94-mae@nada.kth.se

Staffan Friberg

sfriberg@kth.se

Thomas Glod

glod@kth.se

Tom Eriksson

tome@kth.se


1 Genomförande

1.1 Systematisk modell

Elvinprojektet kommer att utföras efter PSS-05, med vattenfallsmetoden som livscykelmodell. Samtliga definierade faser appliceras inte. Om tid ges för utveckling av extra funktioner till applikationen används vattenfallsmetoden cykliskt. De olika faserna (se nedan) utförs efter varandra, om behov finns går det att gå tillbaka ett steg för att göra förändringar.

1.2 Ansvarsfördelning

Projektledare: Tom Eriksson
Sekreterare: Mats Eriksson

 

Ansvarsfördelningen för de olika utvecklingsfaserna är delad mellan medlemmarna.

1.3 Administration

Vi kommer att hålla kontinuerlig kontakt med beställaren Kristina Groth, vid IPLab Nada KTH, dels via e-post och dels via regelbundna möten.

Inom gruppen har vi gemensamma möten varje vecka. Vi har en e-postlista som huvudkanal där samtliga i gruppen nås. Antalet möten intensifieras i takt med utvecklingsarbetet.


1.4 Tidsplanering

Användarkravsfas (UR phase)

Tidsåtgång: 60 h
Dödlinje: Fre 21 februari

Systemkravsfas (SR phase)

Tidsåtgång: 80 h
Dödlinje: Fre 28 februari

Uppbyggnadsdesignfas (AD phase)

Tidsåtgång: 160 h
Dödlinje: Sön 23 Mars

Detaljerad design- och utvecklingsfas (DD phase)

Tidsåtgång: 400 h
Start: Mån 24 mars
Dödlinje: Tis 15 april
I denna fas integreras arbetet med systemdokumentation (DDD), användarhandledning (SUM) och presentation.

Installationsfas (TR phase)

Dödlinje: Tis 15 april
För projektet är denna fas helt integrerad med DD-fasen pga projektets natur.

Användning och underhåll (OM phase)

Elvinprojektet omfattas inte av denna fas.


Tidsfördelningen innehåller marginaler för ändringar, tillägg och behov av extra tid om problem dyker upp.

1.5 Dokumentationsarbete

Projektbeskrivningen ingår i denna projektspecifikation och utförs parallellt med URD och SRD.

Dokumentationsarbetet är integrerat i de olika faserna. Dokumentation av utvecklingsfasen och kod kommer utföras parallellt med det arbetet. Det arbetet fördelas lika mellan medlemmarna i gruppen. Väsentligen kommer varje projektmedlem dokumentera de delar de själva utvecklar.

Arbetet med användarmanual blir inte särskilt omfattande då det är en lättviktsapplikation. Denna kan därmed integreras i utvecklingsarbetets slutfas.