ProPlanner

Proplanner

Projektgruppen

Länkar

Mötesprotokoll

Kursinfobrev

Deadlines

Dokumentation

ProPlanner Template

Bakgrund

Tillverkning av aktiv läkemedelssubstans karakteriseras idag av högt ställda krav på produktivitet och leveransförmåga. Utvecklingen av datortekniska hjälpmedel för att modellera och simulera kemiska och fysikaliska processförlopp har under senare år varit stark. För AstraZeneca är det viktigt att relevanta datortekniska verktyg utnyttjas som hjälpmedel för att effektivisera arbetet med att säkerställa processtabilitet, produktkvalitet och leveransförmåga.

Därför görs nu en satsning inom området. Ett led i detta arbete är att öka samarbetet med högskola/universitet, tex. i form av exjobb och projektarbeten. För produktionsplanering(logistikhantering och kapacitetssimuleringar) saknas dock lättanvända verktyg speciellt anpassade för AstraZenecas processer och behov. Det vore därför värdefullt om ett sådant verktyg kunde tas fram.

Här hittar du ett problemexempel...

...och här en schemaläggning i MSProject: (MSProject) (pdf)

...och här en schemaläggning från Astra: (MSProject) (pdf)

2D1954