To Do

Viktigt

1.Påbörjad Det absolut viktigaste som måste göras NU skriver du här

Här kan man skriva in en mer detaljerad beskrivning, om man så skulle vilja det. Kan t.ex. vara en motivering till varför ovansående ska implementeras, eller mer nogranna detaljer kring själva implementeringen.
2.Ej startad Sedan kommer det som är nästan lika viktigt (som inte har någon detaljerad beskrivning)
3.Status .
4.Status .
5.Status .
6.Status Det minst viktiga av de viktigaste sakerna...

Bra att ha, men behövs inte just NU


Dreamcatcher$Id: todo.html,v 1.8 2003/02/25 10:35:13 d00-dek Exp $