Protokoll 2003-05-07


Närvarande: Peter, Daniel E, Daniel F, Åke, Jens, Kalle, Gilbert

 1. Lägesrapport
  Saker som är klara:
  - Interupts
  - System calls
  - Skärm device
  - Tangentbords device
  - Scheduler (Så när som att den inte utför context-switches)

  Saker som inte är klara:
  - Virtuellt minne
  - Context-switches. Virtuellt minne måste vara klart först

 2. Dokumentation
  Dokumentationen måste bli klar. Följande uppdelning av arbetet gäller
  Doxygen - Alla måste se till att deras kod är korrekt kommenterad i cvs. Daniel E ser till att html-filerna genereras och läggs upp på hemsidan
  Projektrapport - Jens och Kalle
  Användarhandeledning - Åke och Daniel F
  Systemrapport - Jens och Kalle. Det ska skrivas en inledning till doxygenmanualen.
 3. Slutförandet av projektet
  Minneshantering - Gilbert räknar med att ha virtuellt minne klart på fredag
  Context switches - När det är klart fixar Daniel E till så vi kan utföra context-switches
  Program - Peter user program så vi har nått att köra.
 4. Nästa möte
  Nästa möte blir måndagen den 12 maj

$Id: 2003-05-07.html,v 1.3 2003/05/09 09:09:34 d00-dek Exp $