Protokoll 2003-03-19


Närvarande: Peter, Daniel E, Daniel F, Åke, Jens, Kalle

 1. Prel. Specifikation
  Lars har klagat på vår specifikation. Han tycker den är för stolpartad, att den saknar en tidsplanering, att formatet var fel (html istället för word eller pdf) och att han vill ha minnesanteckningar från våra mötet. Vi håller med om att den är stolpartad och att den saknar en tidsplan. Vi kommer åtgärda detta, se specefikationen. När det gäller formatet tycker vi det är larvigt att kräva pdf eller word. Vi tycker html duger bra, men vi kommer se till att den finns en pdf version. Minnesanteckningar och dagböcker för varje person har alltid funnits på vår projekthemsida.
 2. Status minneshantering
  Jens och Kalle meddelar att de har läst in sig på ämnet och är redo att börja implementera minneshanteringen. Återstående tid beräknas till 2 veckor.
 3. Status Scheduler
  Peter och Daniel F meddelar att de i princip är klara med implementringen av schedulern. Det som återstår att integrera den med övriga delar i EOS, främst med de delar som är ansvariga för själva bytet av trådar.
 4. Status I/O
  Åke meddelar att O:et är klart. Det går att skriva ut saker på skärmen i EOS. I:et bestämde vi oss att vänta med tills slutskedet av projektet då vi tänkt oss att implementera en console.
 5. Status Exceptions
  Daniel E har kollat på hur svårt det är att implementera exceptions. Hans bedömning är att detta är svårt och vi beslutar därför att skjuta detta på framtiden. Vi ska istället införa en return klass som returnerar utfallet från funktioner och metoder. Åke skriver denna klass.
 6. Status Nanokernel
  Gilbert var inte med på mötet. Vi har därför inte någon information om denna punkt.
 7. Kommande arbetsupgifter
  - Jens, Kalle Börja implementera minneshanteringen.
  - Peter, Daniel F Checka in schedulelern i eos modulen och se till att det funkar som det ska.
  - Åke, Daniel E Börja titta på interupts.
  - Gilbert ???
 8. Nästa möte
  Datum för nästa möte är 26/3 10.00 i E-ljusgården.

$Id: 2003-03-19.html,v 1.1 2003/03/19 10:44:21 d00-pwa Exp $