Protokoll 2003-03-12


Närvarande: Daniel E, Daniel F, Jens, Kalle, Gilbert

  1. Statusgenomgång
    Jens och Kalle - på väg att sätta igång med den fysiska minneshanteraren
    Daniel F och Peter - så gott som klara med schedulern. Det som fattas är funktioner ur stdc++-implementationen (t.ex. exceptions) samt kopplingen till nanokärnan
    Daniel - försöker se hur en implementation av C++-exceptions skulle kunna se ut.
  2. Nästa möte planeras på forumet
  3. I övrigt var det ganska händelselöst... kan bero på att det varit tentaperiod :-)

$Id: 2003-03-12.html,v 1.1 2003/03/13 19:39:05 d00-dek Exp $